0

Podmienky používania

ČLÁNOK 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Obchodné podmienky sú nevyhnutné na používanie webovej stránky www.WIECKOGARDEN.SK, ako aj tlačených katalógov a na to, aby sa súčasne mohli predávať všetky produkty dodávané a doručované spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S.r.o. Objednávkou u spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. vyjadrujete súhlas s tu uvedenými podmienkami a dodatočnými podmienkami platnými v čase predaja. Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy a v prípade konfliktu sú prioritné dodatočné obchodné podmienky. Prečítajte si a ubezpečte sa, že rozumiete všetkým podmienkam. Dodatočné obchodné podmienky nájdete na strane 5 tohto dokumentu.

1.2 Ak chcete používať stránku www.WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. a / alebo objednávať, musíte mať minimálne osemnásť rokov. Ak máte vek nižší ako osemnásť rokov, je možné používať webovú stránku www.WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. a / alebo zadávať objednávky len so súhlasom a v sprievode rodiča alebo osoby, ktorej ste zverený. Ak tieto podmienky nespĺňate, prosíme, nevytvárajte objednávky.

ČLÁNOK 2 -TOTOŽNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú tak na produkty, ako aj na služby (ďalej len „produkty“) poskytované spoločnosťou s ručením obmedzeným WIECKOGARDEN.SK, S. R. O. .SK, S. r. o.. Podrobnosti o názve a adrese online obchodu sú uvedené v Dodatočných obchodných podmienkach.

ČLÁNOK 3 – PRODUKTY, NÁKUP A DODANIE

3.1 Informácie o produktoch, množstve, kvalite, cene, DPH, zárukách a nákladoch na dopravu sú uvedené na našom webe, v katalógu, v objednávkovom formulári alebo na stránke objednávky. Obrázky na webových stránkach a v konkrétnom katalógu slúžia na prezentáciu rastlín v úplnej zrelosti a sú spravidla presné, môžu sa však vyskytnúť menšie rozdiely vo farbe, tvare a veľkosti, v závislosti od podmienok pestovania. WIECKOGARDEN.SK, S. R. O. má právo, na základe svojej výlučnej voľby, diverzifikovať povahu produktov v porovnaní s produktmi v reklame bez zaslania oznámenia, pokiaľ prostredníctvom tejto diverzifikácie nedôjde k úprave z materiálneho hľadiska.

3.2 Prijatie vašej objednávky a uzavretie zmluvy medzi vami a spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. sa uskutoční doručením objednaného tovaru k vám, pokiaľ vám WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. neoznámi, že vaša objednávka nie je prijatá alebo ste ju zrušili. WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek objednávku podľa svojho výberu, ak to považuje za potrebné.

3.3 Máte právo na vrátenie objednávky do 14 dní od dátumu prijatia produktov. V takom prípade, prosíme, informujte e-mailom alebo telefonicky oddelenie zákazníckej podpory a reklamácií prostredníctvom registračného čísla objednávky. Produkt sa vracia výlučne v originálnom obale, s originálnym štítkom a kópiou pôvodnej faktúry na adresu spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. , uvedenú v dodatočných obchodných podmienkach. Spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. vráti platbu vrátane manipulačných poplatkov a nákladov na prepravu. Zákazník hradí náklady na zabalenie a prepravu kuriérom k nám. V prípade objednávok uhradených kartou bude suma vrátená na tú istú kartu, ktorá bola použitá na nákup, a to maximálne do 15 dní od prijatia reklamácie.

3.4 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. si vyhradzuje právo účtovať poplatky zákazníkom, ktorí odmietnu platiť za vytvorené objednávky, a to ak sú vytvorené aspoň 3 objednávky a 50% z nich je odmietnutých. Účtovaný poplatok sa bude rovnať nákladu na doručenie.

3.5 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. sa pokúsi dodať všetky objednané produkty. Tovar a služby závisia od dostupnosti na sklade a môžu byť kedykoľvek stiahnuté, a to aj po vykonaní objednávky. Ak vašu objednávku alebo jej časť nie je možné splniť, spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. vás upozorní, aby ste príslušné výrobky nahradili inými výrobkami alebo mohli objednávku čiastočne doručiť. Špecifikácia výrobkov, akcií, darčekov a cien sa môže podradiť zmenám, úpravám a / alebo vylepšeniam.

3.6 Ak objednané produkty dostanete poškodené, pokazené alebo nesprávne, oznámte nám to e-mailom alebo kontaktujte oddelenie zákazníckej podpory a reklamácií do 14 pracovných dní od prijatia produktov a budú vám vrátené peniaze alebo produkt vymeníme (kontaktné údaje nájdete v Dodatočných obchodných podmienkach).

3.7 Pri vytvorení objednávky na nákup produktov od spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. dostanete e-mail s potvrdením objednávky spolu s jeho registračným číslom. Až potom bude prijatie objednávky považované za úplné.

3.8 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. vynaloží všetko úsilie na to, aby sme vašu objednávku doručili vo vami vyžadovanom čase. Ak nebudeme schopní odoslať objednávku v požadovanom čase, bude objednávka odoslaná k čo najbližšiemu dátumu objednávke, pokiaľ je to možné, či už skôr alebo neskôr než ste to uviedli v poznámke.

3.9 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. doručí produkty na adresu, ktorú uvediete v objednávke. Je dôležité, aby bola uvedená presne a správne. Uveďte, prosím, konkrétne, kam chcete dodať svoje výrobky, ak v čase dodania spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nie ste na určenej adrese. WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie tovaru po tom ako bol dodaný v súlade s vašimi požiadavkami.

3.10 Živé/čerstvé produkty by mali byť zasadené čo najskôr po prijatí. Balenie ihneď po prijatí otvorte a pozorne si prečítajte návod na výsadbu a starostlivosť. Hneď po prijatí objednávky vám odporúčame pripraviť na výsadbu pôdu, kvetinové vrstvy, črepníky alebo kvetináče.

3.11 Doručenie je možné len na území Slovenskej republiky prostredníctvom expresnej kuriérskej služby.

3.12 Zákazník už nemôže vykonať zmeny v objednávke po tom ako došlo k vykonaní procesu balenia, či už zmeny týkajúce sa produktu alebo zrušeniu objednávky. Zmeny sú možné iba ak sú odkomunikované pred zabalením. Informácie o stave objednávky budú zákazníkovi zaslané len na jeho žiadosť.

ČLÁNOK 4 - CENY A PLATBA

4.1 Uvedené ceny sú v miestnej mene a sú presné v čase zverejnenia, môžu sa však postupne meniť.

4.2 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o má nárok na (čiastočné) zálohové platby alebo môže objednávku odmietnuť, pokiaľ neboli uhradené predchádzajúce objednávky.

4.3 Všetky uvedené ceny sú bez poplatkov balenia a dopravy a zahŕňajú DPH v aktuálnej kvóte, 9% za semená a priesady, respektíve 19% daň za doručenie, ak je to potrebné. WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. zaručuje, že nedôjde k zvýšeniu cien uvedených v jeho internetovom obchode, konkrétnych ponukách alebo katalógoch objednávok prijatých počas doby platnosti ponúk na webových stránkach alebo v konkrétnom katalógu. Ceny v katalógoch, špeciálnych ponukách alebo online obchode sa môžu líšiť. Ak sa počas platnosti katalógu alebo cenníka zvýši sadzba DPH, WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. si vyhradzuje právo uplatniť tieto ďalšie náklady na zákazníka.

4.4 Ak boli kvôli chybe produktové tarify nastavené nesprávne, či už na úrovni jedného produktu alebo pri aktivácii akcie, spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S.r.o nebude povinná dodať predmetné produkty za túto neprávnu cenu . Za týchto okolností vás spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. môže informovať o správnej cene a môže vás požiadať o potvrdenie alebo odmietnutie objednávky príslušného produktu (produktov).

4.5 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. akceptuje platby za výrobky mnohými spôsobmi uvedenými v Dodatočných obchodných podmienkach.

ČLÁNOK 5 - ZÁRUKA

5.1 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. ponúka na dodávané výrobky záruku nasledovne:

 • Sadivový materiál WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. sa pestuje s maximálnou starostlivosťou, produkty sú dokonale zdravé;
 • Všetky dekoratívne rastliny, ovocné kríky, ovocné stromy a ruže majú záruku rastu a kvitnutia 90 dní;
 • Všetky rastliny v kvetináči a jednoročné rastliny majú záruku rastu a kvitnutia 90 dní.

Záruka na tieto výrobky začína plynúť od dátumu nákupu až do obdobia vegetácie rastliny. WIECKOGARDEN.SK, S. r. O. Garantuje tiež kvalitu a / alebo užitočnosť dodávaných produktov podľa poskytnutých špecifikácií. Dátum dodania je považovaný za dátum začiatku záruky. Ak je reklamácia považovaná za oprávnenú spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S. r. o., a WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. vyžaduje, aby ste vrátili produkt (y), náklady na vrátenie hradí WIECKOGARDEN.SK , S. r. o. Všetky náklady vyplývajúce z neopodstatnených sťažností bude hradiť zákazník.

5.2 Na základe tejto záruky nie je možné uplatniť žiadnu reklamáciu:

 • v prípade poškodenia v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného/nesprávneho zaobchádzania alebo v dôsledku extrémnych poveternostných podmienok (krupobitie, búrky, dlhotrvajúce sucho alebo silný mráz, teploty nad / pod medzou odolnosti), extrémne teploty, zobrazené v sekcii charakteristík každého produktu);
 • ak sa produkt nepoužíva alebo neudržiava správne; Na záruku sa vzťahujú všetky práva, ktoré má spotrebiteľ podľa zákona.

ČLÁNOK 6 - RIZIKA

6.1 Riziko poškodenia alebo straty výrobkov pripadá zákazníkovi hneď po prijatí objednávky alebo v prípade, že si neprevezme dodávku v dohodnutom čase. WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia výrobkov po ich dodaní v súlade s požiadavkami, ktoré zákazník uviedol pri objednávke.

6.2 Produkty vám budú odovzdané do rúk po ich úspešnom doručení a po tom ako spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S. r. o obdržala celú sumu platby.

ČLÁNOK 7 - ZODPOVEDNOSŤ

7.1. Na základe uplatnenia platného zákona bude zodpovednosť spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. za všetky účinky, vrátane strát v dôsledku porušenia týchto obchodných podmienok alebo v prípade, že je dodaný produkt akýmkoľvek spôsobom neuspokojivý. obmedzené na maximum:

 • hodnota uhradená zákazníkom spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o.;
 • náklady na vrátenie nevyhovujúceho tovaru spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o , WIECKOGARDEN.SK, S.r.o nie je povinná tovar vymeniť ani vrátiť sumy zaplatené zákazníkom iným spôsobom než ako je uvedené v obchodných podmienkach.

7.2 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nepreberá zodpovednosť za stratu alebo poškodenie výrobkov, ktoré boli dodané v súlade s požiadavkami na prepravu požadovanými zákazníkom.

ČLÁNOK 8 - OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA WEBOVÉ STRÁNKY A KATALÓG

8.1 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. má právo kedykoľvek upraviť produkty bez predchádzajúceho upozornenia. Komerčné úsilie na aktualizáciu stránky je obrovské a uvedené technické údaje slúžia iba na informačné účely.

8.2 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nepreberá zodpovednosť za obsah iných webových stránok, ktorých odkazy sa nachádzajú na platforme online obchodu.

8.3 Ak informácie alebo odporúčania dostupné na webovej stránke nie sú pre vás dostatočné, odporúčame vám vyžiadať si ďalšie podrobnosti kontaktovaním poradenskej služby.

WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené touto formou pomoci, odporúčaní alebo informácií.

ČLÁNOK 9 - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. rešpektuje vaše súkromie. Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) Prevádzkovateľom tejto databázy je spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S.r.o, prostredníctvom WIECKOGARDEN.SK. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať informácie, ktoré nám poskytnete (vyplnením formulárov alebo poštou), vrátane vášho mena, adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, ako aj finančných informácií); informácie, ktoré o vás automaticky zhromažďujeme z návštev našich stránok, ako aj informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov (obchodní partneri, sprostredkovatelia odporúčaní alebo reklamné siete). Vaše údaje budú použité na vyhodnotenie, uzavretie a vykonanie dodávateľskej zmluvy a na riadenie vzťahov so zákazníkmi, vrátane implementácie marketingových aktivít spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S.r.o, členmi našej skupiny alebo starostlivo vybranými tretími stranami spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, S.r.o, za vymáhanie oneskorených platieb a / alebo za prijatie opatrení proti podvodom a nedodržiavaní zákonných povinností.

ČLÁNOK 10 - PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1 Informácie a odporúčania na tejto webovej stránke alebo v akejkoľvek inej publikácii WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. sú poskytované iba pre vaše osobné použitie a treba s nimi zaobchádzať zodpovedne, považujúc ich len za najlepšie osvedčené postupy.

10.2 Celý písomný, fotografický a dizajnérsky obsah webovej stránky, katalógov a akejkoľvek inej publikácie, spolu s jej výberom a usporiadaním a všetkými softvérovými kompiláciami sú registrovaným majetkom WIECKOGARDEN.SK, S.r.o alebo osôb, ktorým spoločnosť WIECKOGARDEN.SK s.r.o udelila povolenie a právo na jeho použitie a toto právo je chránené. Všetky práva sú vyhradené.

10.3 Žiadna časť tejto webovej stránky sa nesmie reprodukovať mechanicky, elektronicky, vrátane fotokopírovania alebo inými prostriedkami, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. alebo držiteľa autorských práv.

10.4 Všetko, čo sa týka názvov, log, symbolov, sloganov alebo iných výrazov, môže predstavovať vlastnú ochrannú známku osoby alebo spoločnosti. Akékoľvek neoprávnené použitie ochrannej známky je nezákonné. Z takého materiálu alebo obsahu nesmiete kopírovať, reprodukovať, prenášať a distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela a nebudete pri tom pomáhať ani napomáhať žiadnej tretej strane. Ak viete o takejto distribúcií alebo komerčnej prevádzky, zaväzujete sa okamžite o tom informovať spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, S. r. o.

10.5 Beriete na vedomie, že zverejnením materiálov na webovej stránke WIECKOGARDEN.SK, s.r.o udeľujete spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, s.r.o a našim poskytovateľom licencií a zástupcom neodvolateľnú, trvalú, celosvetovú licenciu bez autorských práv na použitie týchto materiálov na webovej stránke WIECKOGARDEN.SK, a akýmkoľvek iným spôsobom. Licencia sa rozširuje o kopírovanie, distribúciu, zdieľanie a prenos akýmkoľvek iným spôsobom, ako aj na editácie a úpravy materiálov.

ČLÁNOK 11 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

11.1 Ak si spoločnosť WIECKOGARDEN s.r.o alebo vy neuplatníte právo podľa týchto podmienok, toto porušenie nezabráni spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, s.r.o alebo vám v uplatnení iných práv alebo rovnakého druhu práv pri nasledujúcej príležitosti.

11.2 Pokiaľ akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude podľa ktoréhokoľvek súdu alebo príslušného orgánu považované za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné v akejkoľvek jurisdikcii, bude sa toto ustanovenie považovať za neoddeliteľné od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť, zákonnosť alebo uplatniteľnosť ustanovenia, respektíve v akejkoľvek inej jurisdikcii.

11.3 Ak ste obchodný užívateľ, zaväzujete sa, že spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, s.r.o a / alebo jej pridruženým spoločnostiam a zástupcom, správcom a zamestnancom okamžite, na požiadanie, odškodníte všetky nároky, zodpovednosť, škody, náklady a výdavky vrátane poplatkov z akéhokoľvek porušenia týchto obchodných podmienok alebo akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z vášho používania WIECKOGARDEN.SK, s.r.o.

DODATOČNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Tieto Dodatočné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky výrobky dodávané spoločnosťou WIECKOGARDEN.SK, s.ro, prostredníctvom spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, s.r.o, registrovanej v Slovenskej republike pod číslom 75850 / L, registračný kód 53340698/2121355258, so sídlom Ulica Nesluša 735, Nesluša, PSČ 023 41, Slovenská republika. Korešpondenčná adresa: Nesluša 735, Nesluša, PSČ 023 41, Slovenská republika. Zákaznícky servis -, Podpora služieb online chatu, Poradenská služba, -. Linka je dostupná v pracovných dňoch, medzi hodinami -.
 2. Ak zákazník nepriloží k objednávke príslušnú platbu (buď z dôvodu odmietnutia šeku alebo kreditnej karty vydávajúcou bankou alebo z iného dôvodu), bude spoločnosť WIECKOGARDEN.SK, s.r.o oprávnená vystaviť faktúru na administratívne náklady, súvisiace so žiadosťou o platbu. WIECKOGARDEN.SK, s. r. o. si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvy alebo pozastavenie akýchkoľvek ďalších zásielok, ktoré vám majú byť doručené. Týmto nie sú dotknuté žiadne ďalšie práva, ktoré môže mať WIECKOGARDEN.SK, s. r. o.
 3. WIECKOGARDEN.SK, S. r. o. akceptuje platby za výrobky niekoľkými spôsobmi: Bankový prevod, s potvrdením o platbe pred odoslaním balíka. Platba v hotovosti (dobierka) pri doručení balíka. Online platba bankovou kartou.
 4. Platby adresované spoločnosti WIECKOGARDEN.SK, s.r.o musia zahŕňať náklady na poštovné a balné vo výške .... eur, v prípade online platieb, respektíve .... eur, v prípade objednávok, kde bude zvolená platba na dobierku.
 5. Pokiaľ nie je v Dodatočných obchodných podmienkach ustanovené inak, tieto podmienky a používanie tejto stránky sú v súlade so slovenskou legislatívou a o všetkých sporoch rozhoduje iba súd.
 6. Doručenie je možné len na území Slovenskej republiky.
Na poskytovanie služieb využívame cookies. Prechádzaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.